Landing TranvuSMS-01

Các khách hàng tiêu biểu

Hằng ngày Trần Vũ Group gửi hàng triệu sms cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như: bất động sản, đào tạo, tài chính, bán lẻ…

Chỉ 135đ/tin

Giá thấp nhất thị trường. Miễn phí Brandname quảng cáo

Hoàn tiền thất bại

Tất cả nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone…

Hỗ trợ 3 triệu Data

Khách hàng bất động sản, tài chính, chủ doanh nghiệp…

Tích hợp API

Vào các hệ thống như Hubspot, Mautic, Getfly… uptime 24/7

TIN NHẮN MẪU